Foto: Kennet Ruona

Foto: Kennet Ruona

Hedda Heiskanen

Hedda Heiskanen är född och uppvuxen i Kristinestad, Finland. År 2000 flyttade hon till Malmö och efter musikerexamen på musikhögskolan i Malmö år 2005 är hon verksam som frilansmusiker. 

Hedda är utbildad klassisk violinist och frilansar både i symfoniorkestrar, som kammarmusiker och solist.

En stor nyfikenhet för andra kulturer, spelsätt och uttrycksmöjligheter har lett till att hon även spelar i olika band.

Förutom violin spelar Hedda piano, kamanche, nyckelharpa och Dan Nhi